Doğumunun 110. Yılında Nurmırat Sarıhanov-Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı