Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Bildiri Özetleri-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı