Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları - 1. Gün-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı