Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları - 2. Gün-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı