Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları - 3. Gün-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı