Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Özüm Yolları (Program)-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı