Konser - Hoş Safa Geldin Şehr-i Ramazan-Genel-İstanbul Türk Ocağı