Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum / Ortodoks Patrikhanesi - Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü-Genel-İstanbul Türk Ocağı