Yesevi Sempozyumuna Davet-Uluslararası Sempozyumlar-İstanbul Türk Ocağı